do you have questions?
  • Circular economy

Defensie - Soesterberg

[post date]: 22-11-2017

In Soesterberg komen vanuit de landelijke defensie uiteindelijk alle gebruikte accu's aan. Of het nu accu's uit vliegtuigen, zendapparatuur of rijdende tanks betreft. Vroeg of laat komen alle accu's samen in Soesterberg om te worden gereconditioneerd.

In een proefopstelling testte LETS onder welke voorwaarden accu's in de verschillende graden van vervuiling in voldoende mate gereinigd zouden kunnen worden. Roeststrepen en kopervet bleken de hardnekkigste vervuilers. Na verschillende testen werd een combinatie van meerdere cycli van hoge druk en heet water met en zonder reinigingsmiddel, gevonden om de accu's naar tevredenheid te krijgen.

Deze bevindingen werden verwerkt in het ontwerp van een geautomatisseerde accuwasser. In deze accuwasser worden accu's niet alleen batchgewijs gewassen, ze worden in dezelfde procesgang ook gedroogd. De accuwasser is op vloerniveau geïnstalleerd om de accu's in te kunnen rijden.

[view all portfolio items]